This is Sweetart

  • Sweetart skall inte utföras på sådant sätt att den bryter mot lagen

  • Sweetart skall inte utföras med material som skadar det material som verket placeras på

  • Sweetarten skall inte lämna några rester efter sig på det material som verket blivit placerat på

  • Till den högsta möjliga grad skall sweetarten inte skräpa ner. Sitter ditt verk uppe under en längre tid håll ett öga på det. När och om verket börjar falla isär eller liknande ta och själv plocka ner det.  • Sweetart shall not be preformed in such matters that it breaks the law.

  • Sweetart should be preformed with materials that will not harm the potential suraface wich the artwork will be placed.

  • The sweetart shall not leave recedues on the potential surface after a possible removal.

  • To the highest point possible the sweetart should not leave any trash behind, if your artwork stays up for a longer period keep an eye on it. When and if it´s starts to fall apart or likewise remove it yourself.


This is not illegal This is not trash
This is SweetArt

Kontakt sweetartgbg@yahoo.se

RSS 2.0